Koks yra Montessori požiūris į mokslą?

 

Montessori pedagogika yra pagrįsta tikėjimu į žmogaus vytymąsi ir žmogiškus tarpusavio santykius.  Esmė yra pagarboje kiekvienam vaikui, gyvybei ir aplinkai.  Pagarba kiekvieno vaiko unikalumui veda į pasitikėjimą, kuris lemia mokymą ir augimą.

 

Marija Montessori - šios metodikos kūrėja - suprato ir išskyrė jutiminių periodų svarbą. Vaikai dirba kruopščiai paruoštoje  mokymuisi aplinkoje tobulindami savo koncentraciją bei vidinę kontrolę.  Montessori suteikia individualią programą kiekvienam vaikui atskleisti savo vidinį potencialą.

 

Vaikai mokosi per aktyvų kontaktą su jiems reikšmingomis įvairiapusiškomis sensorinėmis priemonėmis.  Kiekvienas vaikas pasirinktinai įsitraukia į darbą, taip įgydamas pozityvų požiūrį į mokymąsį.  Nors mokymasis yra sunkus, kartu jis džiaugsmingas ir suteikiantis begalinį pasitenkinimą.

 

Montessori klasė taip pat sukuria laisvės ir atsakomybės atmosferą, kuri vaikams padeda tapti autonomiškais, rūpestingais, jautrais ir atsakingais piliečiais, siekančiais žinių ir problemų sprendimo visą savo gyvenimą.  To jie išmoksta per kasdieninę veiklą šiose srityse: praktiško gyvenimo, matematikos, sensorikos, geografijos, gamtos mokslų, lietuvių kalbos, meno, muzikos ir judesių.

What is the Montessori Approach to Education?

 

Montessori education is based on beliefs about human development and human relationships.  At the core is respect - respect for each child, for all life, and for the environment.  Respect for each child's uniqueness leads to trust which is essential for learning and growth.

 

Dr. Maria Montessori understood the importance of sensitive periods, given a carefully prepared learning environment, children would work toward perfecting their concentration and inner control.  Montessori provides an individualized program for each child to reach his individual potential.

 

Children learn through active engagement with personally meaningful, multi-sensory materials.  As each child makes appropriate choices and gets involved in his work, he acquires a positive attitude toward learning.  While learning is hard work, it's also immensely satisfying and great fun.

 

Montessori also provides an atmosphere of freedom and responsibility as the children grow into autonomous, caring, responsive and responsible citizens - life-long learners and problem solvers.  They this through the many daily activities targeted in: practical life applications, geography, Lithuanian language, science, sensorial activities, math, art and music.