2018-2019 Tėvų komitetas / Parent Committee

Pirmininkė / President

Vaiva Čyviene (vaivs117@gmail.com)

Vice-pirmininkė / Vice-president

**Laisva vieta**

 

Sekretorė/Korespondentė / Secretary/Public Relations

**Laisva vieta**

Tėvų dalyvavimas ir lėšų rinkimo vajai yra nepaprastai svarbūs išlaikyti mūsų mokyklėlę.  Yra privaloma, kad visi tėveliai prisidėtų prie mokyklėlės veiklos darbų. 

 

Parent Participation - committee involvement and fundraising is essential to the school's survival.  It is required that all parents participate in committeess and fundraising during the school year.