MŪSŲ MOKYKLA

Mūsų tikslas

 

1983 m. lietuviška Montessori mokykla "Žiburėlis" atvėrė savo duris lietuvių kilmės vaikučiams.  Mūsų programa pagrįsta daktarės Marijos Montessori pedagogikos principais, mokant tik lietuvių kalba.  Įsikūręs Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, "Žiburėlis" džiaugiasi parama Amerikos lietuvių bendruomenės, pasižyminčios gilių lietuvių kultūros tradicijų puoselėjimu.  "Žiburėlis" taipogi yra Amerikos Montessori sąjungos narys.

 

"Žiburėlio" Montessori mokykloje vaikai išmoksta kaip mokytis.  Susikaupdami toje veikloje, kuri jiems įdomi, jie įsitraukia į mokymosi procesą.  Pažinimo džiaugsmą vaikai patiria ir kasdieninėje veikloje, lavindami savo gyvenimiškos praktikos įgūdžius.  Išlaisvindami vaiko vaizduotę mes padedame jam įžvelgti pasaulį, pilną beribių galimybių. Mūsų patyrusios Montessori mokytojos puoselėja kiekvieno vaiko neišsemiamas galimybes ir paremia jį vos atvėrus duris į naują viliojantį, žavų pasaulį.  

Mūsų vaikai yra mokiniai, kūrėjai ir mąstytojai.  Jie sugeba matyti tikslą ir jo siekti.  Jie nebijo rizikos, sunkaus darbo ir klaidų.

 

"Vaikas jau yra filosofas prieš tardamas pirmuosius savo žodžius ir tyrinėtojas prieš žengdamas pirmuosius žingsnius."

Our Mission

The Suburban Lithuanian Montessori school, "Žiburėlis", opened its doors in 1983 to welcome all children of Lithuanian descent.  Currently located within the Lithuanian World Center in Lemont, "Žiburėlis" enjoys the support of a very close American-Lithuanian community deep in strong ethnic traditions. It is also a member of the American Montessori Society.

 

"Žiburėlis" is a unique school that offers a full immersion school in Lithuanian Monday through Friday.  Its mission is to foster a child’s development using the Montessori Method, as well as teach the Lithuanian culture, language and traditions.  

 

"Žiburėlis" Montessori school teaches children how to learn.  We inspire children to look at the world as full of possibilities.  Our role is to discover each child's individual capabilites and support him as he begins to explore this exciting, new world.  Our children are learners, doers and thinkers.  They are able to set goals and work toward achieving them.  They are willing to take risks, to work hard and to make mistakes.

Renginiai:

Gegužės 16d. 9:15-10:45 v.r. Išvyka į DuPage vaikų muziejų

 

Gegužės 21d., 8:00 v.v. Draugijos susirinkimas

Gegužės 24d., 9:45 v.r. Mokslo metų užbaigimas