Praktinis gyvenimas

Praktinio gyvenimo užsiėmimai gilina šiuos įgūdžius: dėmesį, koordinaciją, savarankiškumą ir sugebėjimą iki galo užbaigti pradėtas kasdienines užduotis .

Practical Life activities foster skills related to concentration, coordination, independence and the routine of completing a work cycle by accomplishing typical day to day activities. 

 

 

 

 

 

 

 

Sensorika

Vaikai yra skatinami panaudoti visus  aplinkos pažinimo būdus: lytėjimą, klausą, regėjimą, uoslę bei skonį.

Sensorial activities motivate the child to use all senses when exploring their environment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika

Užsiėmimų metu, naudojant konkrečias priemones yra padedamas pagrindas vaikų kritinio mąstymo, problemų sprendimo įgūdžiams ugdyti.

Mathematic foundation for problem solving and critical thinking skills is learned using concrete materials.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalbos Lavinimas

Kalbos lavinimas ugdo skaitymo ir  rašymo įgūdžius bei loginį mąstymą.

Language brings together the reading and writing skills of the child to develop logical thinking.

 

 

 

 

 

 

 

 

Geografija ir gamtos mokslai

Padeda vaikui suprasti save ir jo santykį su aplinkiniu pasauliu.

Science and Geography offer the child a context in which to understand his existence.

PXL_20210907_153136019.MP.jpg
PXL_20210914_160942006.MP.jpg
PXL_20210921_173802080.MP.jpg
PXL_20210922_161359098.MP.jpg